eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Majchrzak Tomasz
Zmiany liczby ludności Polski i zróżnicowanie gęstości zaludnienia
Rozmiar pliku: 562KB
Rodzaj pliku: PDF
 

Rok: 2008
Dziedzina/etap: Nauki przyrodnicze i medyczne, Liceum/Technikum, Gimnazjum
Dyscyplina: Geografia
Rodzaj: Materiały dydaktyczne, Scenariusze zajęć

Autor prezentuje scenariusz lekcji geografii dotyczący zagadnień ludnościowych Polski. Aby dla uczniów ta tematyka nie była trudna, autor opracował lekcję z zastosowaniem metod aktywizujących. Bardzo pomocne dla prawidłowego przeprowadzenia zajęć były karty pracy oraz autorskie foliogramy. To dzięki nim m.in. uczniowie mogli samodzielnie wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyn zróżnicowania gęstości zaludnienia w kraju. Scenariusz ten może być wykorzystany również w szkołach ponadgimnazjalnych.

Fragment: (...)
• Cele lekcji:
- poznanie przyczyn zmian liczby ludności i rozmieszczenia ludności Polski,
- ocenianie wpływu różnych czynników na zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w kraju,
- doskonalenie umiejętności analizowania map tematycznych, danych statystycznych.

• Metody pracy:
operatywna – praca z podręcznikiem, danymi statystycznymi, „burza mózgów”, mapa myślowa – zadanie 1 w Karcie Pracy

• Formy pracy:
zbiorowa, w zespołach zadaniowych

• Środki dydaktyczne:
podręcznik, atlas geograficzny, „Świat w liczbach”, mapa fizyczna i administracyjna Polski, foliogramy, rzutnik pisma, karty pracy

• Przebieg lekcji:
- Sprawy organizacyjne:
  - sprawdzenie obecności,
  - podanie tematu i celów lekcji

- Wprowadzenie do tematyki zajęć – nauczyciel informuje uczniów, że tym tematem lekcji rozpoczynają omawianie potencjału ludnościowego i gospodarczego Polski. Wspomina, że w trakcie realizacji tej tematyki będzie miało utrwalenie wiadomości z klasy pierwszej ( w klasie II – odwołanie do geografii Polski).

- Nauczyciel informuje uczniów jaki przebieg będzie miała lekcja (praca w grupach) oraz w jaki sposób opracowywana zostanie notatka – wypełnienie karty pracy na podstawie efektów pracy poszczególnych grup.

- Podział uczniów na 5 grup, przydzielenie poleceń. Nauczyciel wyjaśnia każdej grupie co jest celem ich pracy.

- Zespoły opracowują samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) polecenia otrzymane od nauczyciela, korzystając z różnych źródeł informacji geograficznej.

- Po upływie wyznaczonego czasu, liderzy grup prezentują efekty pracy, podchodząc jednocześnie do mapy Polski.

Ilość stron: 9

Wykup kod dostępu do pliku

Aby uzyskać dostęp do tego dzieła, należy pobrać kod dostępu. Przed pobraniem kodu proszę zapoznać się z REGULAMINEM. Następnie proszę wybrać opcje zakupu tj. Wykup dostęp przez SMS naciskając klawisz Wykup lub Dodaj do koszyka  naciskając klawisz Dodaj, jeśli transakcja będzie realizowana za pomocą opcji  ABONAMENT, PRZELEW, PayPal lub PŁATNOŚĆ ON-LINE (karta płatnicza, mBank, inteligo, przelewy on-line) i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Po otrzymaniu kodu, proszę wpisać go w pole "Wpisz pobrany kod dostępu" i nacisnąć OK aby pobrać ebook. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje CashBill.

UWAGA:
1. PRZELEW. W przypadku wybrania opcji PRZELEW, kod dostępu będzie aktywowany po zaksięgowaniu wpływu na naszym koncie. Dane do płatności PayPal ukażą się w opisie działania "Zapłać przelewem"
2. SMS. Jeżeli poniżej znajduje tylko klawisz „Dodaj do koszyka” transakcji można dokonać tylko za pomocą płatności on-line, przelewu lub z wykorzystaniem abonamentu, jeżeli został wcześniej wykupiony.
3. Brak opcji "Wykup dostęp przez SMS" oznacza, że nie można dokonać transakcji za pomocą SMS.
4. Wciśnięcie klawisza Wykup lub Dodaj jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Dodatkowe informacje

 Pliki z rozszerzeniem .zip lub .rar można rozpakować programem WinRar, który można pobrać ze strony:
www.rarlab.com/download.htm

 Pliki z rozszerzeniem .pdf należy przeglądać darmowym programem Adobe Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: www.adobe.com

Pliki z innymi rozszerzeniami niż .pdf można przeglądać za pomocą darmowego pakietu OpenOffice, do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl.

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ